Aktualności Aktualności

Garść informacji o Małej Retencji Górskiej

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programu Małej Retencji Górskiej

Celem projektu, w którym Nadleśnictwo Baligród bierze udział od 2007 roku jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych. Główne założenia projektu zostały przedstawione w OPRACOWANIU Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych do którego lektury zapraszamy.