Aktualności Aktualności

Utrudnienia w ruchu pojazdów na drodze powiatowej nr 2283R

W związku z rozpoczęciem prac przy odbudowie mostu w miejscowości Terka (zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec-Dołżyca, w miejscowości Terka w km 2+100”) wykonywanej przez Powiat Leski informujemy, że droga Nr 2283R Bukowiec-Dołżyca, na odcinku odbudowywanego mostu, na kilometrażu 2+100 zostanie wyłączona z ruchu kołowego i pieszego od dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

Termin ponownego otwarcia przejazdu przez most w miejscowości Terka to: 15 grudnia 2018 r.

Materiały do pobrania