Aktualności Aktualności

WYKONANIE ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  wykonania zamówienia obejmującego:

 

Wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu „Piękno połonin i Karpat wschodnich z końskiego grzbietu".