Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

 

GOSPODARKA ŁOWIECKA

 

Tereny Nadleśnictwa Baligród, z uwagi na dużą lesistość, stosunkowo niewielką penetrację lasów przez człowieka, nieskażoną dziką przyrodę, to również miejsca bardzo atrakcyjne łowiecko.

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie prowadzona jest w Ośrodku Hodowli Zwierzyny ( OHZ ), wyłączonym z dzierżawienia,  o powierzchni 10355 ha, obwód nr 215 pk oraz w obwodach łowieckich wydzierżawionych nr 207 pk, 208 pk, 209 pk, 210 pk.

Głównym gatunkiem łownym jest jeleń, sarna, oraz w mniejszym zakresie dzik.

 

Na terenie OHZ-u Nadleśnictwo Baligród organizuje indywidualne polowania dla myśliwych. W okresie rykowiska dla myśliwych obcokrajowców oraz myśliwych krajowych – na jelenie byki. Waga pozyskanych trofeów, poroży jeleni byków niekiedy sięga 9 kg.   

 

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie to nie tylko polowania, ale również zapewnienie zwierzynie odpowiedniej „bazy żerowej" w postaci użytkowanych poletek łowieckich oraz łąk śródleśnych, drzew owocowych, wykładanej karmy w okresie zimowym.

Najczęściej jest to karma treściwa – 20 ton ( kukurydza ), soczysta – 100 ton ( buraki cukrowe, jabłka, ziemniaki ), siano – 5 ton oraz sól lizawkowa – 11 ton, w okresie całego roku, w celu zapewnienia zwierzynie niezbędnych minerałów.

 

Średnioroczne stany zwierzyny łownej oraz wielkości odstrzałów w nadleśnictwie przedstawiają się następująco :

 

Lp.

Gatunek

Stan zwierzyny

( szt. )

Wielkość odstrzałów

w ciągu roku

( szt. )

1.

Jeleń

450

145

2.

Sarna

690

180

3.

Dzik

140

50

 

Ponadto na terenie nadleśnictwa występują również dość licznie gatunki  chronione – wilki, rysie, żubry, niedźwiedzie, których szacunkowa liczebność przedstawia się następująco:

  • Wilki – 24 szt.
  • Rysie – 21 szt.
  • Niedźwiedzie – 22 szt.
  • Żubry – 78 szt.

 

Ciekawostką wśród drapieżników jest pojawienie się w ostatnich latach  gatunku obcego - jenotów, głównie na terenie obwodów dzierżawionych.
Z uwagi na szkodliwy wpływ, głównie na przyrost sarny, zająca nadleśnictwo ogranicza rozwój tej populacji poprzez realizację odstrzałów.