Historia

W okresie międzywojennym tutejsze lasy należały do właścicieli prywatnych.

Organizacja nadleśnictwa

Schemat Organizacyjny.