Ogłoszenie o sprzedaży koparko – ładowarki TO-49

Ogłoszenie o sprzedaży koparko – ładowarki TO-49

Szczegóły w załączniku.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o sprzedaży używanych komputerów przenośnych.

Ogłoszenie o sprzedaży używanych komputerów przenośnych.

Szczegóły w załączniku.

Materiały do pobrania


„Dostawa nawozów sztucznych oraz nasion na poletka łowieckie w ramach gospodarki łąkowo-rolnej w 2017 roku”

„Dostawa nawozów sztucznych oraz nasion na poletka łowieckie w ramach gospodarki łąkowo-rolnej w 2017 roku”

Szczegóły w załączniku.

Materiały do pobrania


„Opieka weterynaryjna nad żubrami w zachodniej populacji bieszczadzkiej na terenie Nadleśnictwa Baligród, Cisna, Lesko, Komańcza w latach 2017-2020” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.

„Opieka weterynaryjna nad żubrami w zachodniej populacji bieszczadzkiej na terenie Nadleśnictwa Baligród, Cisna, Lesko, Komańcza w latach 2017-2020” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.

Szczegóły w załączniku.

Materiały do pobrania