Asset Publisher Asset Publisher

„Monitoring rozmieszczenia stad bieszczadzkich żubrów oraz tworzenie kolekcji tkanek bieszczadzkiej populacji żubrów w 2017 roku w ramach realizacji projektu: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” - PRZETARG TRZECI

Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Nadleśnictwo Baligród informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu w miejscowości Bystre. Szczegóły zawarte są w załączniku.

resources-to-get