Gekennzeichneter Inhalt

Cennik detaliczny na sadzonki 2017 r.

 

DECYZJA NR  4

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród

z dnia 13.03.2017 r.

w sprawie cennika na sadzonki na rok 2017

 

 

zn. spr. N.0210.12.2017

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 roku poz. 2100 ze. zm.), w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., postanawiam co następuje:

§ 1.

 

            Wprowadzam do stosowania cennik na sadzonki:

  • dla odbiorców detalicznych - stanowiący załącznik nr 1
  • dla jednostek LP - stanowiący załącznik nr  2 do niniejszej decyzji

sprzedawane ze szkółki leśnej Nadleśnictwa Baligród w 2017 r.

 

§ 2.

 

            Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Materiały do pobrania


Cennik Detaliczny na drewno i użytki uboczne - obowiązujący od dnia 01.01.2017 r.

Cennik Detaliczny na drewno i użytki uboczne obowiązujący od 04 stycznia 2016 r.

Materiały do pobrania