Asset Publisher Asset Publisher

„Monitoring rozmieszczenia stad bieszczadzkich żubrów oraz tworzenie kolekcji tkanek bieszczadzkiej populacji żubrów w 2017 roku w ramach realizacji projektu: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” - PRZETARG TRZECI

Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach.