Asset Publisher Asset Publisher

Ocalić od zapomnienia 2017

20 października 2017 r. przy współpracy z członkami Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Galicja” z Rzeszowa po raz czwarty przeprowadzono akcję mającą na celu uporządkowanie miejsc pamięci na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Baligród.

 

 

Tym razem zadbano o otoczenie kapliczki „Synarewo” zlokalizowanej w dolinie Rabskiego potoku w obrębie nieistniejącej wsi Huczwice. Legenda na temat okoliczności powstania XIX-wiecznej kapliczki oraz cudowne właściwości wypływającej spod jej fundamentów źródlanej wody sprawiają, że miejsce to chętnie odwiedzane jest przez turystów oraz miejscową ludność. O rosnącym zainteresowaniu opisywanym miejscem świadczyć może również fakt, że w bieżącym roku przywrócono zwyczaj odprawiania majówki przy tejże kapliczce w ostatni dzień maja. Wydarzenie to zgromadziło ponad 100 osób, co stanowi dowód na silne zaangażowanie mieszkańców w podtrzymywaniu tej tradycji. Z tego też względu należało pomyśleć o otoczeniu obiektu i odpowiednio, własnymi siłami, przystosowaniu go do odwiedzania zarówno przez osoby indywidualne jak i grupy. Wykonano zatem kamienno-ziemne schody oraz drewniane poręcze. Zabezpieczono również podejście do źródła. Uprzątnięte zostało także wnętrze kapliczki.

Z uwagi na to, że w akcji wzięło udział ponad 30 osób równocześnie wykonano ogrom pracy przy uporządkowaniu miejsca przy drodze prowadzącej do nieistniejącej wsi Huczwice. Wiadomo było, że w miejscu tym znajdował się przydrożny krzyż, którego wcześniej nikt nie zauważy w gęstwienie tarnin. Po oczyszczeniu miejsca okazało się, że nadal stoi tu drewniana, zmurszała konstrukcja. Z informacji ustnych wynika jednak, że ów krzyż nie był jedynie przydrożnym, ale prawdopodobnie jest to świadectwo tragedii minionych czasów. Pytanie, dlaczego się znalazł w tym miejscu pozostaje dla nas nadal tajemnicą.

Nadleśnictwo Baligród od 2013 r. rokrocznie przeprowadzała akcję mającą na celu opiekę nad miejscami pochówku oraz innymi śladami wiary. Dotychczas uporządkowane zostały w ten sposób cerkwiska w nieistniejących wsiach jak Horodek, Strudenne, Huczwice i Rabe k. Baligrodu.

Mottem naszych wspólnych działań jest jednocześnie hasło akcji

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.