Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę gruntu

Nadleśnictwo Baligród ogłasza przetargu nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu położonego w miejscowości Polanki, Gmina Solina.

Przetarg odędzie .się 20.02.2018 o godzinie 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa. Szczegółowe dane zawarte są w załączniku.


„Monitoring rozmieszczenia stad bieszczadzkich żubrów oraz tworzenie kolekcji tkanek bieszczadzkiej populacji żubrów w 2017 roku w ramach realizacji projektu: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” - PRZETARG TRZECI

Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Nadleśnictwo Baligród informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu w miejscowości Bystre. Szczegóły zawarte są w załączniku.

Resources to get