Wydawca treści

Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Baligród

Nadleśnictwo Baligród

+48 13 465 72 00

+48 13 465 72 01

baligrod@krosno.lasy.gov.pl

ul. Bieszczadzka 15
38-606 Baligród

Nadleśniczy

Wojciech Głuszko

+48 13 465 72 00

email

Zastępca Nadleśniczego

Teodor Furs

+48 13 465 72 12

email

Główny Księgowy

Halina Gierula

+48 13 465 72 19

email

Inżynier Nadzoru

Filip Stelmach

660-730-838

email

Dział Techniczny

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Posterunek Straży Leśnej