Ogłoszenie o sprzedaży używanych aparatów komórkowych.

Nadleśnictwo Baligród ogłasza przetarg publiczny, pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż używanych aparatów komórkowych.

Szczegóły ogłoszenia, Wzór oferty oraz umowy w załączniku.

Materiały do pobrania


Przetarg na dzierżawę gruntu

Nadleśnictwo Baligród ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu położonego w miejscowości Bukowiec, Gmina Solina.

Przetarg odędzie się 17.12.2018 o godzinie 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa. Szczegółowe dane zawarte są w załączniku.

Materiały do pobrania


“Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu w 2019 r.”

Nadleśnictwo Baligród w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: “Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu w 2019 r.”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dostępne do pobrania w załącznikach.