„Monitoring rozmieszczenia stad bieszczadzkich żubrów oraz tworzenie kolekcji tkanek bieszczadzkiej populacji żubrów w 2017 roku w ramach realizacji projektu: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.

„Monitoring rozmieszczenia stad bieszczadzkich żubrów oraz tworzenie kolekcji tkanek bieszczadzkiej populacji żubrów w 2017 roku w ramach realizacji projektu: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.

Szczegóły w załączniku.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o sprzedaży koparko – ładowarki TO-49

Ogłoszenie o sprzedaży koparko – ładowarki TO-49

Szczegóły w załączniku.

Materiały do pobrania