Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Nadleśnictwo Baligród informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu w miejscowości Bystre. Szczegóły zawarte są w załączniku.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie - dzierżawa gruntu

Nadleśnictwo Baligród ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu w miejscowości Bystre. Wszelkie informacje zawarte są w załączniku.

Materiały do pobrania


„Monitoring rozmieszczenia stad bieszczadzkich żubrów oraz tworzenie kolekcji tkanek bieszczadzkiej populacji żubrów w 2017 roku w ramach realizacji projektu: Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” - PRZETARG DRUGI

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o sprzedaży koparko – ładowarki TO-49

Szczegóły w załączniku.