Wydawca treści Wydawca treści

Negocjacje cen dziczyzny - komunikat

Negocjacje cen dziczyzny - komunikat

Nadleśnictwo Baligród informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 9/00 w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, Muczne 2, 38 -713 Lutowiska odbędą się negocjacje cen dziczyzny...

...na okres do 20.08.2018 r.W negocjacjach wezmą udział podmioty zaproszone przez Nadleśnictwo Baligród, które uczestniczyły w negocjacjach w miesiącu maju 2017 r. oraz spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadleśnictwie Baligród pod numerem tel. 13 4657200.


 


WYKONANIE ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ.

WYKONANIE ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  wykonania zamówienia obejmującego:

 

Wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu „Piękno połonin i Karpat wschodnich z końskiego grzbietu".