Wydawca treści Wydawca treści

Cennik na choinki 2019

Cennik do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania


Cennik na sadzonki 2019

Nadleśnictwo Baligród oferuje w sprzedaży sadzonki drzew leśnych.

Szczegółowy cennik, wraz z treścią decyzji dostępny jest w załączniku.

Cennik na surowiec drzewny 2019

dla odbiorców detalicznych obowiązujący od 01.01.2019 do 31.12.2019

Decyzją nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 03.01.2019 r.  wprowadzono do stosowania cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych.

Aneksem Nr 1 do Decyzji nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 03.01.2019 r. w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych zn. spr. N.0210.13.2019 do cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Decyzji dodano możliwość zakupu sortymentu S2a Bk 200.

Decyzja, cennik oraz Aneks nr 1 do Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród z dnia 03.01.2019 r. do pobrania poniżej.